• Archive for Ноябрь, 2009

    ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach. W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm. Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i ...more >>

    HYDROCHEMICZNE I HYDHOBIOLOGICZNE P0DSTAWI UZYZNIANIA STAWOW RYBNYСH Materiały do niniejszego opracowania zbierano w latach 1961 i 1964-1965 w stawach jednego z gospodarstw rybackich w Mołdawii. Uzyskane dane pozwoliły: 1/ określić optymalne dawki nawozów mineralnych i organicznych, zapewniające intensywny rozwój fitoplanktonu; 2/ wyjaśnić wplyw navozenia na gazowy i biogenny reżim stawów. Część badanych stawow nawozono mieszaniną saletry amonowej z superfosfatem, w ilosciach pozwalających uzyskać ok. 1,5 mg azotu i 0,2 mg fosforu w 1 1 wody. Normy te, przy których liczebność fitoplanktonu wahała się od 12,4 do 78,1 mln коmóгек w 1 1 wody, a biomasa od 7 do 17,4 g/m³ moga być stosowane w innych strefach geograficznych. Wprowadzanie do zbiornika większych ilości nawozów mineralnych odbijało się niekorzystnie ...more >>

    Род Platyias Harring, 1913 Нarring, 1913:81. Внешнее строение представителей рода имеет общие черты с р.Brachionus, но они хорошо отличимы от последних по наличию членистой ноги. Этот вопрос, однако, остается дискуссионным. В результате проведенной ревизии К. Wulfert (1965) подразделил род Platyias на два самостоятельных рода. В род Вгасhionus он перевел пять видов (patulus, militaris, felicitas, polyacanthus и polycanthoides), нога которых имеет общие черты cтроения с видами p. Brachionus. Род Platyias объединил два вида (quadricornis и leloupi) и пят ...more >>

    Род Anuraeopsis Lauterborn, 1900 Lauterborn, 1900:441. Род включает три вида, из которых в СССР встречаются два, в Молдавии – один, Anuraeopsis fissa. Из известных девяти разновидностей в СССР установлены две, в Молдавии – одна. Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) Gosse, 1851:202 (Anuraea fissa); Ярошенко, 1957:150; Гримальский, 1957:30; 1962:138; 1968:16; Набережный, Кривцова, Ротарь, 1966:39; Кутикова, 1970:632. Панцирь яйцевидный, с выпуклой спинной пластинкой, гладкий, желтоватый. Передний и задний края без шипов и зубов. Брюшная пластинка меньше сп ...more >>

    Род Brachionus Наименование Brachionus, по свидетельству Е.Н.Аhlstrom (1940), является одним из древнейших названий коловраток. Распространение представителей рода ограничено водами, активная реакция (рН) котopыx ниже 6,6. Это, в частности, подтвердилось многочисленными данными F. J. Мyers, который на протяжении более чем 20 лет коллекционировал брахионид из различных частей мира и всего несколько раз обнаружил их в водоемах с кислой средой. Значительно позже С.Н.Скадовский (1926) зарегистри ...more >>