• Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Copepoda
  Copepode

  Aspectul exterior.
  Corpul relativ gros. Colţurile segmentelor toracice îndoite cştre partea posterioară. Segmentul genital drept unghiular. Ramurile furcale aproape paralele. Marginea lor internă fără perişori. Perii mediani apicali lungi, spinul extern masiv, mai scurt decât cel intern. Antenula formată din 17 articole. Primele 4 perechi de picioare din 3 articole, a 5-a din două: cel bazal lat, înarmat cu păr relativ lung, iar cel terminal cu păr lung şi gros. Sacii ovigeri divergenţi, alungiţi. Culoarea gălbui-roşcată. La mascul a VI-а pereche de picioare cu spin intern scurt şi doi peri inegali. Spermatoforii ovali, reniformi, masivi.
  Răspândirea.
  Foarte răspândit în toate ecosistemele acvatice din Republica Moldova. Ocupă un areal extins în ecosistemele acvatice ale Europei, Asiei, Americii de Nord şi de Sud, semnalat în Rusia, Ucraina, China, Sri-Lanka, Canada, Peru etc.
  Habitatul.
  Populează apele dulci, salmastre, în curgatoare şi statătoare.
  acanthocyclops Acanthocyclops vernalis
  Particularităţile biologice şi ecologice.
  Specia posedă о mare capacitate de adaptare la diverse condiţii ecologice. Este euritopă, euritermă, termofilă, suportă variaţii mari de temperatură (1,0-32°C) şi valori pH între 4,4 şi 8,2. În ecosistemele acvatice din Republica Moldova se întâlneşte în decursul întregului an, însă cele mai mari valori numerice se atestă primavăra şi vara. În iazurile piscicole densitatea indivizilor adulţi ajunge până la 120-506 mii ex./m³, În unele lacuri de baraj până la 250 mii ex./ m³. În timpul iernii densitatea nu-merică în majoritatea ecosistemelor acvatice scade sub 1 000 ex./m³. În perioadele de secare a apelor sau de îngheţ specia trece în anabioză. Durata vieţii în condiţii experimentale – 76 de zile. Prolificitatea medie este de 61 de ouă. La temperaturi de 26-27°C durata perioadei de naupliu este de 2-3 zile, de copepodit – 8, de imago – 24 de zile. Maturitatea sexuală în 26 de zile. Prolificitatea şi dimensiunile corpului depind de temperatura mediului ambiant. Femela fecundată formează până la 8 perechi de saci ovigeri cu interval de 2-4 zile. Mari deosebiri au fost constatate şi în numarul de nauplii eclozaţi în fiecare generaţie. Astfel, din prima generaţie eclozează 22-98 de nauplii, din a doua 21-62 ex., din a treia – 11-46 ex. Specie policiclică, beta-mezosaprobă, identificată şi în ape oligo- şi polisaprobe. Este răpitor activ, se hrăneşte cu protozoare, rotifere, cladocere mici; în absenţa hranei preferate trece la canibalism.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Constituie о verigă trofică importantă în ecosistemele acvatice în nutriţia peştilor, mai ales a puietului în primele faze de dezvoltare. Are un rol negativ considerabil, fiind gazdă intermediară a diferitor helminţi.
  Frecvenţa şi factorii limitativi. Specie cu un larg diapazon de acomodare la diverse condiţii ale mediului ambiant şi cu efectiv numeric apreciabil. Populaţiile pot fi prejudiciate de poluarea ecosistemelor acvatice cu diferite deşeuri toxice, deteriorarea generală a habitatelor etc.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Acanthocyclops vernalis
  Dimensiuni, masă corporală

  Masculul 1,35-1,45 mm, 0,035 mg; femela 1,6-1,8 mm, 0,45 mg

  Nutriţie Infuzori, rotifere, crustacee mărunte
  Maturitate sexuală

  În 26-28 de zile

  Perioada de reproducere

  Primăvara şi vara

  Prolificitate Până la 142 de ouă
  Durata vieţii

  76 de zile

  Efectiv şi tendinţe

  Specie cu efectiv considerabil (până la 500 mii ex./m3)

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Cyclops vicinus Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  2. Rotatoria. Brachionus calyciflorus. Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre...
  3. Eudiaptomus gracilis Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...

  Leave a Reply