• Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Copepoda
  Copepode

  Aspectul exterior.
  Corpul simetric, cefalotoracele se subţiază până la ultimul segment. Rostru scurt. Unghiurile posterioare ale ultimului segment toracic, la amândouă sexele, în formă de aripă, la vârf cu dinţi senzoriali mari, conici. Segmentul genital lung şi puţin lăţit în partea anterioară. Furca este scurtă, lăţită în partea posterioară. Antenulele foarte lungi, tree mult de perii furcali. Piciorul V cu spinul senzorial al primului segment bazal foarte puternic. Ultimul articol al exopoditului este drept, lung şi îngust. Endopoditul biarticulat lung, înarmat cu о coroana de peri fini şi doi spini scurţi. Femela formează un sac oviger. Masculul se deosebeşte de femelă printr-un cefalotorace mai subţiat posterior. Abdomenul cilindric, antenulele asimetrice cu prezenţa unei gheare presensibile. Culoarea segmentelor cefalotoracice albastră.
  Răspândirea.
  În Republica Moldova populează flv. Nistru, r.Prut, lacul Cahul, lacurile de acumulare Dubăsari, Cuciurgan, Costeşti-Stânca, lacurile din luncile Nistrului, Prutului, heleşteie piscicole. Este larg răspândit în toata Europa.
  Habitatul. Specie planctonică, preferă zonele pelagice ale lacurilor naturale şi de acumulare, identificată în mlaştini turboase, în fântâni şi în heleşteie piscicole.

  eudiaptomus Eudiaptomus gracilis
  Particularităţile biologice şi ecologice.
  Specie euritermă, policiclică, beta-mezosaprobă. Rezistă la variaţii mari de temperatură. Starea depresivă începe la temperaturi de peste 35°C. În Republica Moldova se întâlneşte din aprilie-mai până în noiembrie. În lacurile mari cu temperaturi joase în timpul iernii, coboară în straturile mai adânci. Primăvara, odată cu ridicarea temperaturii apei, se urcă la suprafaţă. Perioada de maximă dezvoltare, de regulă, coincide cu ridicarea temperaturii apei până la 18-22°C. Filtrator tipic. În timpul sezonului de vară în raţia speciei domină diatomee, alge verzi şi detritus fin. Rolul bacteriilor neînsemnat. Durata vieţii până la 4 luni. Stadiul nauplian durează 10-11 zile, cel de copepodit 31 -32 de zile, al maturităţii sexuale 1,5-1,8 luni. Ouăle în sacii ovigeri la temperaturi sub 6°C în general nu embrionează. La 10°C se maturizează timp de 5-6 zile, la 15°C – în 4-5 zile, iar la 27°C timp de о zi. Numărul ouălor în sacul oviger variază in funcţie de temperatura apei. Mai frecvent, se formează 8 ouă. Intensitatea cea mai mare a reproducerii revine pe lunile martie-aprilie până în mai. Timp de о lună femela formează 4 saci ovigeri. În condiţiile unui mediu cu pH sub 6,2 şi oxigen sub 0,6 mg/l specia dispare.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Constituie un element trofic cu rol important în menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemelor acvatice.
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  Cele mai înalte valori numerice ale speciei în heleşteiele piscicole din republică au fost înregistrate în luna iulie (202 mii ex./m³). }n lacul de acumulare Dubăsari densitatea numerică nu depăseşte 33 mii ex./m³. În anii secetoşi, ea scade până la 1,5-2,0 mii ex./m³. Diminuarea efectivului poate fi cauzată de poluarea habitatelor principale.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Eudiaptomus gracilis
  Dimensiuni, masă corporală

  Masculul 1,2-1,4 mm, 0,040 mg; femela 1,6-1,7 mm, 0,070 mg

  Nutriţie Alqe verzi, diatomee, detritus fin
  Maturitate sexuală

  41-43 de zile

  Perioada de reproducere

  Aprilie-octombrie

  Prolificitate Până la 100 de ouă
  Durata vieţii

  Până Ia4 luni

  Efectiv şi tendinţe

  Formează populaţii numeroase

   

   

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Cyclops vicinus Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  2. Acanthocyclops vernalis Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  3. Daphnia magna Daphnia magna (Straus, 1820) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...

  Leave a Reply