• Daphnia magna (Straus, 1820)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Phyllopoda
  Filopode

  Aspectul exterior.
  Forma corpului oval-rotunjită, îngustată posterior. Spina este mică. Marginile carapacei cu spini. Rostru cu spinuli fini la vârf. Antenula proeminează sub rostru. Antena lungă, de regulă nu ajunge până la marginea posterioară a corpului. Postabdomenul este ingustat distal, divizat dorsal în două părţi inegale. Partea proximală mare cu 9-12 spini anali, cea distală, mai mică, cu 6-8 spini. Ghearele mari, fiecare cu 2 piepteni bazali, eel proximal cu 9-15 spini denticuliformi, cel distal cu 15-20.
  Masculul considerabil mai mic, cu marginea dorsală a carapacei uşor convexă. Antenula mare, poartă apical 9 bastonaşe scurte, cu flagel penat în partea distală. Endopoditul primei perechi de picioare are cârlig copulator şi flagel lung.
  Răspândirea.
  În R. Moldova se întâlneşte în heleşteie, lacurile din luncile flv. Nistru, r. Prut, Răut, în lacurile de acumulare Dubăsari, Cuciurgan, Congaz, Ghidighici, Comrat, în iazurile de decantare ale fabricilor de zahăr şi pepinierelor piscicole. Specie cosmopolită.
  Habitatul.
  Frecvent în ape eutrofe tulburi, în cursul anului întreg în bazinele gospodăriilor piscicole. Mai rar în cele litorale sărate şi glaciare. Preferă ape de mică adâncime, fără vegetaţie.
  daphnia Daphnia magna
  Particularităţile biologice şi ecologice.
  Specie filtratoare, euritermă, termofilă, manifestă о înaltă plasticitate ecologică, beta-mezosaprobă şi polisaprobă, identificată la temperaturi de până la 39°C, optimă fiind 19-24°C. Suportă salinitate de până la 28-34 ‰, găsită la valori pH de 6,6-9,8. Durata vieţii depinde de componenţa, suficienţa hranei şi condiţiile de mediu. La tempera-tura de 28°C durata vieţii nu depăşeşte 25 de zile, la 18°C – 42 de zile, la 8°C – 108 zile, la 1,0-1,5°C – 180 de zile. Embrionarea ouşlor partenogenetice la temperatura de 22°C durează 15 zile. Se hrăneşte cu bacterii, alge unicelulare şi detritus fin. Insuficienţa hranei duce la scurtarea sau dispariţia spinului caudal. Are un rol important ţn absorbirea substanţelor radioactive. În cadrul celor 17 cicluri de reproducere formează peste о mie de pui.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Are un rol important în circuitul materiei şi în hrana directă a peştilor, serveşte ca indicator biologic al purităţii mediului ambiant. Se cultivă pe scară industrială.
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  О densitate mai ridicată (sute şi mii ex./m³) se inregistrează în heleşteiele piscicole şi de decantare ale fabricilor de zahăr. Poluarea excesivă a mediului ambiant poate duce la dereglarea activităţii normale a speciei şi la pieirea ei.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Daphnia magna
  Dimensiuni, masă corporală

  Masculul până la 2,5 mm, 0,5-0,7mg; femela până la 6,1 mm, 4-5 mg

  Nutriţie Bacterii, alge, detritus
  Maturitate sexuală

  La 3-5 zile dupa eclozare

  Perioada de reproducere

  Aprilie-octombrie

  Prolificitate În condiţii optime până la 142 de ouă partenogenetice
  Durata vieţii

  Până la 180 de zile

  Efectiv şi tendinţe

  În unele heleşteie piscicole biomasa creşte până la 150 kg/ha

   

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Аминокислотный состав у Daphnia magna и Simocephalus vetulus В данной статье показаны результаты исследований аминокислотного состава у двух...
  2. Dapnia magna Straus и Daphnia Pulex (de Geer) Для определения качественного и количественного состава свободных и связанных аминокислот...
  3. Bosmina longirostris Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda...

  Leave a Reply