• ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH
  Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach.
  W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm.
  Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i małych zbiornikach zaporowych. Uwarunkowane to było w jednych przypadkach obfitością piskorzy, aw drugich – drobnego karasia i narybku sandacza z póżniejszego tarla. Dоbre warunki pokarmowe sprzyjaly szybkiemu wzrostowi młodych sandaczy, кtóre w ciagu 5 miesięcy osiagnęły srednio 23,5-27,0 cm długości i 210-303 g vagi.
  W zbiornikach, w których brak było ryb dostępnych pod względem rozmiarow, narybek sandacza przez cały okres rozwoju odżywial się Copepoda, Cladoceга, Сhironоmidae i Oligochaeta, a nawet glonami.
  Dieta tego typu wpływała wyrażnie na obniżenie tempa wzrostu sandaczy. Analogicżny charakter mialo odżywianie się, narybku sandacza w Dubossarskim Zbiorniku Zaporowym, gdzie przechodzenie na drapieznictwo stwierdzono dopiero u ryb długosci 11-12 cm. Do tego czasu sandacze odżywiały się zooplanktonem, a w szczegolnosci Leptodога, Mуsidаcea craz Chironomidae.
  Przedstawione dane nie potwierdzają sugerowanej często wąskiej specjalizacji pokarmowej narybku sandacza, a nawet wprost przeciwnie – swiadczą о jego dużej plastyczności pokarmowej.

  A. I. NABEREZNYJ, V. I. KARLOV, 0. I. VALKOVSKAJA
  Instytut Zoologii Akademii Nauk Moldawii, Kisin’ov

  VII Zjazd hydrobiologow polskich
  Warszawa, 1967

  © 1967. Авторские права на статью принадлежат А. И. Набережному, В.И.Карлову, О. И. Вальковской (Ин-т зоологии АН МССР)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Питание судака Исследования питания судака проводились в Дубоссарском водохранилище, Кангазском и Кишкаренском...
  2. Питание личинок карпа Материалом для настоящей работы послужил анализ содержимого кишечников личинок карпа...
  3. Растительноядные рыбы На протяжении ряда лет проводилось исследование питания всех возрастных групп...

  Leave a Reply