• Cyclops vicinus (Uljanin, 1875)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Copepoda
  Copepode

  Aspectul exterior. Corpul lung şi îngust. Primele segmente ale cefalotoracelui sunt netede, segmentele IV şi V – pronunţate şi ascuţite. Receptaculul seminal rotunjit şi îngustat spre partea posterioară. Ramurile furcii – lungi, înguste, divergente, pe partea internă cu perişori şi câte о cută longitudinală. Apical cu un păr intern de 2,5-3,0 ori mai lung decât cel extern. Antenula formată din 17-18 articole, ultimele 3 cu perişori fini pe marginile interne. Sacii ovigeri aşezaţi aproape paralel. Culoarea variază de la galben-deschis până la roşu sau cafeniu. Corpul masculului mai îngustat decât al femelei. Perechea IV de toracopode cu spinul extern de 3 ori mai lung decât cel intern. Spermatoforii mari, ovoizi.
  Răspândirea.
  În Republica Mol­dova identificat în majoritatea eco-sistemelor acvatice. Specie larg răspândită în toate regiunile geografice, cu excepţia celei subtropicale.
  Habitatul.
  Populează pelagialul lacurilor, inclusiv al celor de baraj, ape lin curgătoare, bălţi, iazuri, găsit la adâncimi de până la 16 m. Uşor se adaptează la condiţiile de intreţinere şi cultivare.
  cyclops Cyclops vicinus
  Particularitaţile biologice şi ecologice.
  Specie planctonică, euritermă, cu maxima dezvoltării în perioada de iarnă.
  În lacul Valea Morilor (din raza or. Chişinău) cele mai mari valori numerice de 70,5-73,6 mii ex./m³ au fost stabilite în lunile decembrie-ianuarie, când se atestă о prolificitate mult mai mare decât în lunile de vară (50-62 de ouă). Eurihalină, beta-mezosaprobă. Preferă ape mezo- şi eutrofe. Indicată în ape cu valori pH de 4,9-9,1. Este răpitor tipic. Se hrăneşte cu infuzori, rotifere, cladocere, oligochete, larve de chironomide, icre şi alevini de peşte. Marcată ca gazdă intermediară a multor specii de viermi plaţi şi cilindrici. Durata vieţii, în condiţii experimentale, până la 83 de zile. Perioada de incubaţie la temperatura de 23,5°C este de 4 zile. Prolificitatea variază între 30 şi 111 ouă. În timpul vieţii femela formează până la 10 perechi de saci ovigeri. Naupliul în dezvoltarea sa trece prin 5 stadii larvare, copepodiţii – prin 6. Perioada naupliană durează 5 zile, de copepodit – 21-27 de zile. Maturitatea sexuală la 24-28 de zile după eclozare.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Prin modul de reproducere şi nutriţie contribuie la menţinerea echilibrului ecologic în ecosistemele acvatice. Serveşte ca hrană pentru peşti de diferite vârste.
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  Condiţiile de mediu ale ecosistemelor acvatice din Republica Moldova favorizează dezvoltarea şi creşterea numerica a speciei. Mai des populează heleşteiele piscicole în cantităţi de până la 110 mii ex./m³. Permanent se intalneşte în lacul Cahul, lacurile de acumulare Dubăsari ăi Cuciurgan, în Nistrul inferior. Efectivul speciei este influenţat de scăderea temperaturii apei sub 22°C.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Cyclops vicinus
  Dimensiuni, masă corporală

  Masculul 1,1-1,5 mm, 0,04 mg; femela 1,8-2,2 mm, 0,085 mg

  Nutriţie Protozoare, rotifere, oligochete, chiromonide
  Maturitate sexuală

  La 22-28 de zile după eclozare

  Perioada de reproducere

  În decursul anului

  Prolificitate 30-111 ouă
  Durata vieţii

  Până la 83 de zi

  Efectiv şi tendinţe

  în lacurile de baraj densitatea variază între 63 şi 71 mii ex./m3

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Cyclops vicinus В качестве объекта исследований был избран Cyclops vicinus, который в...
  2. Eudiaptomus gracilis Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  3. Acanthocyclops vernalis Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...

  Leave a Reply