• Leptodora kindti (Focke, 1884) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Corpul alungit, cilindric, transparent, incolor. Capul lung, delimitat de trunchi, posterior mai îngroşat. Pe partea anterioară este situat ochiul. Antenula mică, cu 9 bastonaşe senzitive. Antena lungă, puternică, cu 2 ramuri articulate, fiecare dintre acestea purtând câte 26-36 de peri înotători penaţi. Trunchiul din 5 segmente. Primul, mai gros, poartă 6 perechi de picioare şi sacul incubator. Următoarele 3 segmente conţin ovarele, ultimul, lung, se termină cu 2 gheare furcate, între care se deschide orificiul anal. Masculul se deosebeşte de femelă prin corpul său mai scurt, cu antenula foarte lungă, uşor curbată, prevăzută cu 70 de microbas-tonaşe senzitive. Răspândirea. În Republica Moldova populează flv. Nistru ...more >>

    Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Corpul este rotunjit, capul mare, neseparat de carapace. Fruntea bombată, ochiul mare, rostrul lung şi ascuţit. Marginea dorsală a valvei rotunjită, unghiul postventral cu mucron alungit. Antenula prelungită cu о trompă, curbată cu 7-14 pseudocrescături. Antenele scurte. Postabdomenul aproape dreptunghiular, cu orificiu anal la extremitate. Gheara curbată cu pieptene bazal, format din 6-12 spini subţiri şi lungi, descrescând proximal. Efipiu cu un ou. Carapacea slab reticulată. Masculul se deosebeşte de femelă prin corp mai scurt cu reticulaţie poligonală. Antenula lungă, slab curbată cu 12 pseudocrescături. Postabdomenul distal îngustat cu marginea dorsală adânc scobită în regiunea mediană. Scobitura anală ...more >>

    Daphnia magna (Straus, 1820) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Forma corpului oval-rotunjită, îngustată posterior. Spina este mică. Marginile carapacei cu spini. Rostru cu spinuli fini la vârf. Antenula proeminează sub rostru. Antena lungă, de regulă nu ajunge până la marginea posterioară a corpului. Postabdomenul este ingustat distal, divizat dorsal în două părţi inegale. Partea proximală mare cu 9-12 spini anali, cea distală, mai mică, cu 6-8 spini. Ghearele mari, fiecare cu 2 piepteni bazali, eel proximal cu 9-15 spini denticuliformi, cel distal cu 15-20. Masculul considerabil mai mic, cu marginea dorsală a carapacei uşor convexă. Antenula mare, poartă apical 9 bastonaşe scurte, cu flagel penat în partea distală. Endopoditul primei perechi de picioare are cârlig copulator şi flage ...more >>

    Triops cancriformis (Schäffer, 1766) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Dorsal, corpul este acoperit cu un scut chitinos. La capătul anterior sunt dispuşi doi ochi compuşi şi între ei un ochi nauplian. Antenele mici, mandibulele mari, cu mulţi dinţi. Între mandibule, gura cu două perechi de maxile mici în forma de plăci. Spre capătul din urmă carapacea se îngustează, la marginea sa posterioară având о scobitură adâncă, de sub care se distinge abdomenul în formă de supliment cilindric segmentat, care se termină cu doi peri lungi caudali, articulaţi. Corpul galben-cafeniu cu nuanţă verzuie, format din mai multe segmente. Cele toracice şi primele segmente ale abdomenului poartă câte о pereche de membre cu funcţie de locomoţie, respiraţie şi de aducţie a hranei spre gură. Urmă ...more >>

    Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci. Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 Specie larg răspândită în Moldova. Are corpul alungit, cilindric, cu faţa dorsală mai bombată. Este divizat în trei părţi distincte: regiunea cefalică sau cap, mijlocie sau trunchi şi posterioară – picior sau coadă. Piciorul se termină cu о furcă scurtă, constituită din două degete. Extremitatea anterioar prevăzută cu patru spini dezvoltaţi, la bază înzestraţi cu glande pedioase, care secretă un lichid lipicios. Pe partea ventrală se găseşte gura, înconjurată la margini cu două coroane de cili puternici, care sunt în necontenită mişca ...more >>

    Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci. Asplanchna priodonta Gosse, 1850 Rotiferul are corpul de forma unui sac mare cu cuticula subţire, gingaşă, transparentă. În partea anterioară şi posterioară uşor îngustat, fără picior şi intestin. În partea anterioară a corpului este situat aparatul rotifer, care serveşte numai pentru locomoţie. Tot aici se află gura, de formă triunghiulară, dou pete oculare, frontale. Capul este rotunjit. Aparatul rotativ circular, ciliat uniform, cu două ridicături rotunjite în interior. Mastaxul puternic, bine dezvoltat. Ramii în partea interioară sunt prevăzuţi cu şase dinţi şi cu un sis ...more >>