• Triops cancriformis (Schäffer, 1766)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Phyllopoda
  Filopode

  Aspectul exterior.
  Dorsal, corpul este acoperit cu un scut chitinos. La capătul anterior sunt dispuşi doi ochi compuşi şi între ei un ochi nauplian. Antenele mici, mandibulele mari, cu mulţi dinţi. Între mandibule, gura cu două perechi de maxile mici în forma de plăci. Spre capătul din urmă carapacea se îngustează, la marginea sa posterioară având о scobitură adâncă, de sub care se distinge abdomenul în formă de supliment cilindric segmentat, care se termină cu doi peri lungi caudali, articulaţi. Corpul galben-cafeniu cu nuanţă verzuie, format din mai multe segmente. Cele toracice şi primele segmente ale abdomenului poartă câte о pereche de membre cu funcţie de locomoţie, respiraţie şi de aducţie a hranei spre gură. Următoarele segmente, începând cu al 13-lea, sunt înzestrate cu câte 4-6 perechi de picioare, al căror număr atinge 70.
  triops Triops cancriformis
  Răspândirea.
  În Republica Moldova este înregistrată în diverse eco-sisteme acvatice. Specie cosmopolită, răspândită în toate regiunile geografice.
  Habitatul.
  Preferă bazine temporare, stătătoare sau lin curgătoare, lacuri, heleşteie, lunci inundabile, gârle, canale, bălţi.
  Particularităţile biologice si ecologice.
  Specie euritermă, eurihalină, beta-mezosaprobă. Se înmulţeşte şi se dezvoltă în mare număr în perioada de vegetaţie. Reproducerea prin partenogeneză, mai rar sexuată. Masculii se întâlnesc rar, în exemplare unice. Femela formează camera ovigeră din lobii exteriori perechii a unsprezecea de picioare, în care sunt plasate ouăle fecundate şi cele nefecundate. Aici ele sunt acumulate şi, după un scurt timp, depuse pe fundul bazinului de арă. Ouăle sunt extrem de rezistente la temperaturi ridicate de până la 80°C, se usucă deplin şi, luate de vânt, se răspândesc în habitate noi. Suportă şi temperaturi joase de până la 0°C. Ouăle îşi păstrează vitalitatea timp de 7-9 ani. Dezvoltarea embrionară începe la temperaturi de 3-4°C. Primăvara din ou iese larva-nauplius, care în procesul dezvoltării năpârleşte de cca 40 de ori. Primele năpârliri au loc în timp de câteva ore, următoarele după 8-10 zile. Ciclul de dezvoltare se extinde până la doua săptămâni, în funcţie de temperatura apei. Temperatura optimă este de 15-25°C. Durata vieţii active 85-90 de zile. Fiind polifag, se hrăneşte cu alge, crustacee, detritus, larve de chironomide, ouă şi mormoloci de amfibieni, icre, alevini şi puiet de peşte.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Consumând alevini şi puiet de peşte, cauzează pagube sensibile gospodăriilor piscicole şi celor cultivatoare de orez.
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  În condiţii favorabile de mediu, densitatea numerică poate atinge câteva mii ex./m². Se impune limitarea efectivului în heleşteiele piscicole în lunile iunie-iulie.
  Fişă biologică

  Denumirea speciei Triops cancriformis
  Dimensiuni, masă corporală

  3-5 cm; 2-3 g

  Nutriţie Alge, nevertebrate, detritus etc.
  Maturitate sexuală

  La 14-16 zile

  Perioada de reproducere

  Martie-aprilie

  Prolificitate Necunoscută
  Durata vieţii

  Până la 3 luni

  Efectiv şi tendinţe

  Efectivul în heleşteie 250-300 ex./m2

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Rotatoria. Brachionus calyciflorus. Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre...
  2. Leptodora kindti Leptodora kindti (Focke, 1884) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...
  3. Eudiaptomus gracilis Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...

  Leave a Reply