• Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Phyllopoda
  Filopode

  Aspectul exterior.
  Corpul este rotunjit, capul mare, neseparat de carapace. Fruntea bombată, ochiul mare, rostrul lung şi ascuţit. Marginea dorsală a valvei rotunjită, unghiul postventral cu mucron alungit. Antenula prelungită cu о trompă, curbată cu 7-14 pseudocrescături. Antenele scurte. Postabdomenul aproape dreptunghiular, cu orificiu anal la extremitate. Gheara curbată cu pieptene bazal, format din 6-12 spini subţiri şi lungi, descrescând proximal. Efipiu cu un ou. Carapacea slab reticulată. Masculul se deosebeşte de femelă prin corp mai scurt cu reticulaţie poligonală. Antenula lungă, slab curbată cu 12 pseudocrescături. Postabdomenul distal îngustat cu marginea dorsală adânc scobită în regiunea mediană. Scobitura anală mult mai adâncă decât la femelă. Spermiductele se deschid între gheare.
  Răspândirea.
  În Republica Moldova se întâlneşte în toate tipurile de ecosisteme acvatice. Specie cosmopolită.
  Habitatul.
  Populează apele izvoarelor curate, ale peşterilor, fântânilor, băltoacelor permanente şi temporare, lacurile naturale şi de baraj, fluvii. Dominantă în heleşteiele piscicole, în ape libere de macrofite. Preferă zonele superficiale ale apei.
  bosmina Bosmina longirostris
  Particularităţile biologice şi ecologice.
  Filtrator. Timpul minim pentru filtrarea 1 ml de арă 7 ore. Într-o oră filtrează circa 68 de mii de celule de clorelă. Una dintre speciile planctonice cu capacităţi de adaptare la cele mai diverse condiţii de mediu în toate sistemele acvatice, cu densităţi de sute de mii şi milioane de exemplare la 1 m³ de ара. Traieşte în sublitoral, litoral şi pelagial la adâncimi de până la 60 m. A fost semnalată în mocirle ultradistrofice. Eurihalină, se întâlneşte în apele dulci şi suprahaline cu salinitatea apei de până la 14,8‰. Specie euritermă, termofilă, identificată pe parcursul anului întreg, la temperaturi de la 1,0-2,0°C până la 30°C şi valenţe pH de 5,0-9,0. Dezvoltarea embrionară la 17-20°C durează 3-4 zile, postembrionară 4-5, intervalul între expulzări 3-4 zile. În timpul vieţii realizează 4-5 generaţii. Numărul de ouă, în funcţie de sezon şi de condiţiile mediului ambiant, variază între 1 şi 14 primăvara, 1 şi 2 vara şi 1 şi 2 iarna. Mono-şi policiclică, oligo-beta-mezosaprobă. Formează 6 varietăţi ciclomorfe cu particularităţi structurale ale antenelorşi mucronului.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Reprezintă о verigă trofică importantă în nutriţia peştilor, mai ales a puietului în perioada trecerii acestuia la nutriţia exogenă. Consumând alge şi bacterii, contribuie la menţinerea echilibrului ecologic al eco­sistemelor acvatice.
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  Se întâlneşte permanent ţn componenţa zooplanctonului ecosistemelor acvatice din R. Moldova. În condiţii optime se dezvoltă în cantităţi enorme (sute de mii ex./m³). Poluarea ecosistemelor cu ape reziduale industriale şi menajere, modificările regimului chimic due la pieirea continuă a populaţiei speciei.

  Bosmina, cu dimensiunile sale de ≈ 0,5 mm, este cunoscută drept cel mai mic crustaceu.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Bosmina longirostris
  Dimensiuni, masă corporală

  Mascului 0,40-0,44 mm, 0,015-0,017 mg; femela 0,25-0,62 mm, până la 0,018 mg

  Nutriţie Bacterii, alge monocelulare
  Maturitate sexuală

  La 7-8 zile

  Perioada de reproducere

  Aprilie-octombrie

  Prolificitate Până la 14 ouă
  Durata vieţii

  18-22 de zile

  Efectiv şi tendinţe

  Specie cu efectiv sporit, până la 400-500 mii ex./m3

   

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Leptodora kindti Leptodora kindti (Focke, 1884) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...
  2. Cyclops vicinus Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  3. Daphnia magna Daphnia magna (Straus, 1820) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...

  Leave a Reply