• Leptodora kindti (Focke, 1884)
  Clasa Crustacea
  Crustacee
  Ordinul Phyllopoda
  Filopode

  Aspectul exterior.
  Corpul alungit, cilindric, transparent, incolor. Capul lung, delimitat de trunchi, posterior mai îngroşat. Pe partea anterioară este situat ochiul. Antenula mică, cu 9 bastonaşe senzitive. Antena lungă, puternică, cu 2 ramuri articulate, fiecare dintre acestea purtând câte 26-36 de peri înotători penaţi.
  Trunchiul din 5 segmente. Primul, mai gros, poartă 6 perechi de picioare şi sacul incubator. Următoarele 3 segmente conţin ovarele, ultimul, lung, se termină cu 2 gheare furcate, între care se deschide orificiul anal. Masculul se deosebeşte de femelă prin corpul său mai scurt, cu antenula foarte lungă, uşor curbată, prevăzută cu 70 de microbas-tonaşe senzitive.
  Răspândirea.
  În Republica Moldova populează flv. Nistru, r. Prut, lacul Cahul, lacurile de acumulare Dubăsari, Cuciurgan, Costeşti-Stânca, Ghidighici, luncile Nistrului şi Prutului, heleşteiele piscicole. Peste hotarele ţării este răspândită pe larg în holarctică.
  Habitatul.
  Este frecventă în ape fâră vegetaţie. De obicei, populează zonele pelagice, coborând în timpul zilei până la adâncimi de 30-40 m, ridicându-se noaptea la suprafaţa apei.
  leptodora Leptodora kindti
  Particularităţile biologice şi ecologice.
  Specie stenotermă, termofilă. De regulă, apare la temperatura de 10-11°C, dispare la scăderea concentraţiei de oxigen la 2 mg/l. Identificată în ape alcaline şi acide cu indici pH de 4-9, suportă salinitate de până la 7,8‰. Răpitor tipic. De obicei, alege crustacee colorate, le ucide şi le suge conţinutul. Se hrăneşte cu crustacee mici, rotifere, în lipsă hranei preferate trece la canibalism. Fără hrană poate trăi cel mult 7 zile. La vârsta de 5-6 zile consumă zilnic până la 30 de crustacee. La temperatura de 25°C activitatea trofică se intensifică. Prin partenogeneză depune direct în арă până la 12 ouă, din care se dezvoltă nauplii şi metanauplii, care după 3 năpârliri se maturizează. Reproducerea sexuală toamna. Specie monociclică, oligo- şi beta-mezosaprobă.
  Rolul în natură şi în viaţa omului.
  Reprezintă un element trofic important al ecosistemelor acvatice. În perioadele de maximă dezvoltare serveşte ca hrană pentru peşti (crap, plătică, şalău, sabiţă, biban etc.).
  Frecvenţa şi factorii limitativi.
  Frecventă în litoralul lacurilor naturale şi de baraj. Poluarea excesivă a mediului ambiant, regimul hidrologic nefavorabil, concentraţia ridicată a substantelor suspendabile provoacă scăderea frecvenţei şi reduce efectivul numeric. Densitatea maximă în timpul verii in ecosistemele acvatice din Moldova rar depăşeşte 1,5-2,5 mii ex./m³.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Leptodora kindti
  Dimensiuni, masă corporală

  Masculul până la 4 mm, 0,11 mg; femela până la 7 mm, 8,5 mg

  Nutriţie

  Crustacee mici, rotifere, în lipsa acestora trece la canibalism

  Maturitate sexuală

  În 3-5 zile

  Perioada de reproducere

  Septembrie-octombrie

  Prolificitate Până la 12 ouă
  Durata vieţii

  8-9 luni

  Efectiv şi tendinţe

  Efectivul continuă să se reducă

   

   

   

   

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Triops cancriformis Triops cancriformis (Schäffer, 1766) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...
  2. Daphnia magna Daphnia magna (Straus, 1820) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...
  3. Bosmina longirostris Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda...

  Leave a Reply