• HYDROCHEMICZNE I HYDHOBIOLOGICZNE P0DSTAWI UZYZNIANIA STAWOW RYBNYСH
  Materiały do niniejszego opracowania zbierano w latach 1961 i 1964-1965 w stawach jednego z gospodarstw rybackich w Mołdawii.
  Uzyskane dane pozwoliły:
  1/ określić optymalne dawki nawozów mineralnych i organicznych, zapewniające intensywny rozwój fitoplanktonu;
  2/ wyjaśnić wplyw navozenia na gazowy i biogenny reżim stawów.
  Część badanych stawow nawozono mieszaniną saletry amonowej z superfosfatem, w ilosciach pozwalających uzyskać ok. 1,5 mg azotu i 0,2 mg fosforu w 1 1 wody. Normy te, przy których liczebność fitoplanktonu wahała się od 12,4 do 78,1 mln коmóгек w 1 1 wody, a biomasa od 7 do 17,4 g/m³ moga być stosowane w innych strefach geograficznych. Wprowadzanie do zbiornika większych ilości nawozów mineralnych odbijało się niekorzystnie na jego gospodarce
  gazowej.
  Rezultaty przeprowadzonych doswiadczen wykazały, że okresowe organiczno-mineralne nawożenie zbiornika, pozwalajace na utrzymanie w wodzie wyżej wymienionych koncentracji azotu i fosforu, uzupelniani wprowadzaniem roslinnej masy tzw. koguciego prosa/w liczbie 400-500 kg/ha v ciągu sezonu wegetacyjnego/ pozwala na intensyfikację rozwoju fitoplanktonu do pożadanego poziomu i nie narusza stosunków hydrochemicznych w zbiorniku. Zbiorniki tego typu należy nawozić od czerwca do siexpnia co 15 dni i łączyć nawożenie mineralne z roślinnym.

  G.G.Gorbatenkij, М.F.Jarośenko, A.I.Nabereźnyj, V.M.Salar
  Instytut Zoologii Akademii Nauk Mołdawii, KISIN’OV
  VII Zjazd hydrobiologow polskich
  Warszawa, 1967

  © 1967. Авторские права на статью принадлежат Г.Г. Горбатенькому, М.Ф. Ярошенко, А.И. Набережному, В.М.Шаларю (Ин-т зоологии АН МССР)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  No related posts.

  Leave a Reply