• Clasa Rotifere
  (Rotatoria)

  Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci.
  Asplanchna priodonta
  Gosse, 1850

  Rotiferul are corpul de forma unui sac mare cu cuticula subţire, gingaşă, transparentă. În partea anterioară şi posterioară uşor îngustat, fără picior şi intestin. În partea anterioară a corpului este situat aparatul rotifer, care serveşte numai pentru locomoţie. Tot aici se află gura, de formă triunghiulară, dou pete oculare, frontale. Capul este rotunjit. Aparatul rotativ circular, ciliat uniform, cu două ridicături rotunjite în interior. Mastaxul puternic, bine dezvoltat. Ramii în partea interioară sunt prevăzuţi cu şase dinţi şi cu un sistem de piese chitinoase, care servesc la fărâmiţarea hranei. Aparatul excretor reprezentat de protonefridii foarte mici, aşezate în partea posterioară a corpului. La mascul mastaxul lipseşte.
  În Republica Moldova populează heleşteiele, lacurile naturale şi de acumulare. Specie cosmopolită, este identificată în toate regiunile geografice.
  asplanchna Rotatoria. Asplanchna priodonta.
  Preferă ape dulci stătătoare permanente, mici şi mari. Este componentă a zooplanctonului, se întâlneşte şi în ape marine, salmastre. De obicei, se ţine în straturile de la suprafaţă. În apele adânci coboară până la 50 m. În lacurile alpine a fost găsită la 2500 m altitudine.
  Specie planctonică. Preferă apele eutrofe cu valori pH de 6,6-8,6. Euritopă, eurihalină. Dimorfismul sexual bine pronunţat. Masculii apar temporar în timpul dezvoltării maxime a femelelor. Trăiesc, de regulă, până la 24 de ore, după fecundare pier. Durata vieţii femelelor – în medie 12-14 zile. Formele ei de iarnă trăiesc mai mult. Ajung la maturitate la temperatura de 12-15°C. Eclozată dintr-un ou de iarnă, poate produce până la 50 de generaţii. Producţia de ouă în funcţie de hrană. Răpitor tipic. Sunt înregistrate şi cazuri de canibalism. Embrionii eclozaţi incep a prăda din a doua zi de viată. Hrana lor constă din rotifere, crustacee mici. În lipsa hranei trec la fitofagie şi canibalism. În timpul nopţii nutriţia se intensifică.
  Digestia, de obicei, durează 1,5-2 ore, în funcţie de temperatura mediului ambiant şi consistenţa hranei, resturile nedigerate se elimină prin gură. În decursul ciclului de dezvoltare femelele îşi schimbă forma, lungimea corpului. Varietăţile apărute se întâlnesc, în acelaşi timp, cu formele tipice de-a lungul întregului an.
  Serveşte ca sursă de hrană pentru peşti de toate vârstele. Se ântâlneşte în decursul anului, mai frecvent în lunile mai-septembrie. Consumând rotifere şi crustacee slăbite, are rol de sanitar biologic.
  În ecosistemele acvatice din republică se întâlneşte în pelagialul lacurilor naturale şi de acumulare, în heleşteiele piscicole în populaţii de până la yeci de mii de exemplare la 1 m³ de apă. Efectivul speciei este determinat de asigurarea necesităţilor trofice şi temperatura scăzută a mediului ambiant.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Asplanchna priodonta
  Dimensiuni, masă corporală 0,4-1,5 mm; 0,2-0,5 mm; 0,02-0,05 mg
  Nutriţie Alge, protozoare, rotifere
  Maturitate sexuală

  La 3-4 zile

  Perioada de reproducere Aprilie-noiembrie
  Prolificitate 1-9 oua
  Durata vieţii

  Femela 12-14 zile; masculul – 24 ore

  Efectiv şi tendinţe

  În heleşteie efectivul ajunge la 25-30 mii ex./m3

   

   

   

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Rotatoria. Brachionus calyciflorus. Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre...
  2. Acanthocyclops vernalis Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...
  3. Leptodora kindti Leptodora kindti (Focke, 1884) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode...

  Leave a Reply