• Clasa Rotifere
  (Rotatoria)

  Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci.
  Brachionus calyciflorus
  Pallas, 1766

  Specie larg răspândită în Moldova. Are corpul alungit, cilindric, cu faţa dorsală mai bombată. Este divizat în trei părţi distincte: regiunea cefalică sau cap, mijlocie sau trunchi şi posterioară – picior sau coadă. Piciorul se termină cu о furcă scurtă, constituită din două degete. Extremitatea anterioar prevăzută cu patru spini dezvoltaţi, la bază înzestraţi cu glande pedioase, care secretă un lichid lipicios. Pe partea ventrală se găseşte gura, înconjurată la margini cu două coroane de cili puternici, care sunt în necontenită mişcare, formând aparatul rotativ. Acesta exercită funcţiile de locomoţie şi de capturare a hranei. Extremitatea posterioară a trunchiului este rotunjită, deschizătura piciorului în formă de potcoavă, puţin adâncită. Masculii sunt pigmei, apar în anumite perioade sezoniere ale reproducerii şi pier imediat după împerechere.
  În Republica Moldova este răspândită în toate ecosistemele acva-tice. Specie cosmopolită. Populează iazuri, râuri, lacuri naturale şi de baraj.
   Rotatoria. Brachionus calyciflorus.
  Este о specie euritermă, eurihalină. Posedă о mare capacitate de adaptare la medii extrem de variate. Specie planctonică, periodic se fixeză pesubstrat. În condiţii favorabile se dezvoltă în cantităţi numerice foarte mari, până la sute de mii ex./m³ de ара. În timpul iernii sau uscăciunii femelele adulte pier, rezistă numai în stare de ou. Primăvara din ouă ies numai femele, care ulterior dau generaţii de femele partenogenetice. Vara, când temperatura apei devine maximă, femelele formează ouă din care ies numai masculi. Aceştia se âmperechează cu femelele care le-au dat naştere. Ca urmare, se formeazş ouă rezistente la temperaturi mici. La revenirea condiţiilor favorabile, ciclul reîncepe. Durata vieţii – 12-21 de zile. În această perioadă se formează 14-18 generaţii. Suportă temperaturi de până la +81°C şi absentă totală de oxigen. Specific este fenomenul de ciclomorfoză, care constă în schimbarea formei exterioare a corpului.
  Serveşte ca obiect de acvacultură pe scară industrială. Productivitatea diurnă atinge 350 g/m3. Datorită proprietăţii de a se înmulţi rapid, formează generaţii numeroase. Constituie о hrană preţioasă pentru animale acvatice, în special pentru puietul de peşti. Prin modul lor de hrană joacă un rol important în procesele de purificare a apei şi în menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemelor acvatice. Este о specie destul de frecventă şi numeroasă în râurile şi lacurile republicii. Poluarea mediului ambiant poate duce la diminuarea efectivului.

  Rotiferele uscate pot suporta căderea temperaturii până la -270°C şi, timp de 5 minute, о temperatură ridicată de 100°C.

  Fişă biologică

  Denumirea speciei Brachionus calyciflorus
  Dimensiuni, masă corporală 150-570u; 120 μ; 0,002 mg
  Nutriţie Bacterii, alge, detritus
  Maturitate sexuală La 2-3 zile
  Perioada de reproducere Aprilie-septembrie
  Prolificitate Până la 10 ouă
  Durata vieţii Până la 21 zile
  Efectiv şi tendinţe Efectivul până la 150 mii ex./m3

  © 2007. Авторские права на статью – принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
  Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

  Related posts:

  1. Rotatoria. Asplanchna priodonta. Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre...
  2. Bosmina longirostris Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda...
  3. Acanthocyclops vernalis Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode...

  Leave a Reply