• Posts Tagged ‘Asplanchna priodonta’

    Clasa Rotifere (Rotatoria) Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci. Asplanchna priodonta Gosse, 1850 Rotiferul are corpul de forma unui sac mare cu cuticula subţire, gingaşă, transparentă. În partea anterioară şi posterioară uşor îngustat, fără picior şi intestin. În partea anterioară a corpului este situat aparatul rotifer, care serveşte numai pentru locomoţie. Tot aici se află gura, de formă triunghiulară, dou pete oculare, frontale. Capul este rotunjit. Aparatul rotativ circular, ciliat uniform, cu două ridicături rotunjite în interior. Mastaxul puternic, bine dezvoltat. Ramii în partea interioară sunt prevăzuţi cu şase dinţi şi cu un sis ...more >>

    К вопросу о сезонной динамике зоопланктона в Дубоссарском водохранилище по стационарным наблюдениям Известно, что в водоемах закономерности развития гидробиологических процессов вообще и развития зоопланктона в частности находятся в прямой зависимости не только от физико-химических и биологических особенностей данного водоема, но и от времени года. Это проявляется, еще в большей мере в водоемах типа водохранилищ, где колебания качественного состава гидрофаун ...more >>