• Posts Tagged ‘Copepoda’

  Ergasilus sieboldi (Nordmann, 1832) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Forma corpului ciclopoidă, mai lată în partea anterioară, îngustată spre capătul posterior. Primul segment al toracelui concrescut cu cefalonul. Perechea de antenule relativ scurtă, cu peri senzitivi. Antenele II sunt mari, puternice, la capătul distal cu о gheară ascuţită ca sabia (adaptare la viaţa parazitară) cu funcţie de fixare pe gazdă. Ultimul articol al antenei II mai lung decât gheara (în raport de 3:2). Maxilipedele la femele lipsesc. Primele 4 perechi de toracopode biramate, fiecare dintre ele cu 3 articole. Perechea V cu aspect de supliment uniarticulat, are 2 peri la vârf şi unul la bază. Abdomenul femelei cu 3 segmente, la mascul 4 segmente. Pe partea ventrală a tagmei abdominale are rânduri de spinimici. ...more >>

  Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul simetric, cefalotoracele se subţiază până la ultimul segment. Rostru scurt. Unghiurile posterioare ale ultimului segment toracic, la amândouă sexele, în formă de aripă, la vârf cu dinţi senzoriali mari, conici. Segmentul genital lung şi puţin lăţit în partea anterioară. Furca este scurtă, lăţită în partea posterioară. Antenulele foarte lungi, tree mult de perii furcali. Piciorul V cu spinul senzorial al primului segment bazal foarte puternic. Ultimul articol al exopoditului este drept, lung şi îngust. Endopoditul biarticulat lung, înarmat cu о coroana de peri fini şi doi spini scurţi. Femela formează un sac oviger. Masculul se deosebeşte de femelă printr-un cefalotorace mai subţiat posterior. Abdomenul ci ...more >>

  Ectinosoma abrau (Kritschagin, 1873) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul îngust, fusiform, împărţit în 3 regiuni. Prima constă din cefalotorace, provenit din contopirea cefalonului cu primul segment toracic. Pe partea anterioară a cefalotoracelui, pe de о parte şi alta a rostrului, sunt situate nişte antene scurte, alcătuite dintr-o singură ramură cu 7 articole. Segmentele toracice (II-V) poartă câte о pereche de picioare de tip înotător. Toate picioarele sunt biramificate, cu endo- şi exopodite formate din 3 articole. Perii, care înarmează articolele, sunt foarte lungi şi des penaţi. Partea posterioară, abdomenul, alcătuit din 5 segmente, dintre care primele două la femele sunt contopite, formând segmentul genital. Abdomenul se termină cu nişte ramuri furcale, scurte şi pătr ...more >>

  Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul relativ gros. Colţurile segmentelor toracice îndoite cştre partea posterioară. Segmentul genital drept unghiular. Ramurile furcale aproape paralele. Marginea lor internă fără perişori. Perii mediani apicali lungi, spinul extern masiv, mai scurt decât cel intern. Antenula formată din 17 articole. Primele 4 perechi de picioare din 3 articole, a 5-a din două: cel bazal lat, înarmat cu păr relativ lung, iar cel terminal cu păr lung şi gros. Sacii ovigeri divergenţi, alungiţi. Culoarea gălbui-roşcată. La mascul a VI-а pereche de picioare cu spin intern scurt şi doi peri inegali. Spermatoforii ovali, reniformi, masivi. Răspândirea. Foarte răspândit în toate ecosistemele acvatice din Republica Moldova. Ocupă un ...more >>

  Cyclops vicinus (Uljanin, 1875) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul lung şi îngust. Primele segmente ale cefalotoracelui sunt netede, segmentele IV şi V – pronunţate şi ascuţite. Receptaculul seminal rotunjit şi îngustat spre partea posterioară. Ramurile furcii – lungi, înguste, divergente, pe partea internă cu perişori şi câte о cută longitudinală. Apical cu un păr intern de 2,5-3,0 ori mai lung decât cel extern. Antenula formată din 17-18 articole, ultimele 3 cu perişori fini pe marginile interne. Sacii ovigeri aşezaţi aproape paralel. Culoarea variază de la galben-deschis până la roşu sau cafeniu. Corpul masculului mai îngustat decât al femelei. Perechea IV de toracopode cu spinul extern de 3 ori mai lung decât cel intern. Spermatoforii mari, ovoizi. Răspândire ...more >>

  ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach. W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm. Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i ...more >>