• Posts Tagged ‘Ectinosoma abrau’

    Ergasilus sieboldi (Nordmann, 1832) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Forma corpului ciclopoidă, mai lată în partea anterioară, îngustată spre capătul posterior. Primul segment al toracelui concrescut cu cefalonul. Perechea de antenule relativ scurtă, cu peri senzitivi. Antenele II sunt mari, puternice, la capătul distal cu о gheară ascuţită ca sabia (adaptare la viaţa parazitară) cu funcţie de fixare pe gazdă. Ultimul articol al antenei II mai lung decât gheara (în raport de 3:2). Maxilipedele la femele lipsesc. Primele 4 perechi de toracopode biramate, fiecare dintre ele cu 3 articole. Perechea V cu aspect de supliment uniarticulat, are 2 peri la vârf şi unul la bază. Abdomenul femelei cu 3 segmente, la mascul 4 segmente. Pe partea ventrală a tagmei abdominale are rânduri de spinimici. ...more >>

    Ectinosoma abrau (Kritschagin, 1873) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul îngust, fusiform, împărţit în 3 regiuni. Prima constă din cefalotorace, provenit din contopirea cefalonului cu primul segment toracic. Pe partea anterioară a cefalotoracelui, pe de о parte şi alta a rostrului, sunt situate nişte antene scurte, alcătuite dintr-o singură ramură cu 7 articole. Segmentele toracice (II-V) poartă câte о pereche de picioare de tip înotător. Toate picioarele sunt biramificate, cu endo- şi exopodite formate din 3 articole. Perii, care înarmează articolele, sunt foarte lungi şi des penaţi. Partea posterioară, abdomenul, alcătuit din 5 segmente, dintre care primele două la femele sunt contopite, formând segmentul genital. Abdomenul se termină cu nişte ramuri furcale, scurte şi pătr ...more >>

    Гарпактициды – Harpacticoida Harpacticoida — богатая эврибионтами группа веслоногих рачков, обитающих в морях и пресных водах преимущественно на водных растениях и различных твердых и мягких грунтах. Они встречаются в пещерных водоемах и грунтовых водах, подушках мха и пазухах листьев. Известны сверлящие формы и различного рода паразиты. В составе современной фауны Harpacticoida насчитывается более 400 видов, объединенных в 30 семейств. В СССР известны 13, в Молдавии — 9 семейств. Фа ...more >>

    Половая структура популяций и плодовитость HARPACTICOIDA в некоторых водоемах Молдавии. Для характеристики половой структуры массовых видов гарпактицид учитывали соотношение половозрелых особей обоих полов и относительную численность размножающихся (с яйцевыми мешками) и неразмножающихся (без яйцевых мешков) самок, а для учета плодовитости, отражающей репродуктивные возможности вида,— суммарное количество эмбрионов в яйцевых мешках. Сборы гарпактицид проводили по ...more >>