• Posts Tagged ‘Eudiaptomus gracilis’

    Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Copepoda Copepode Aspectul exterior. Corpul simetric, cefalotoracele se subţiază până la ultimul segment. Rostru scurt. Unghiurile posterioare ale ultimului segment toracic, la amândouă sexele, în formă de aripă, la vârf cu dinţi senzoriali mari, conici. Segmentul genital lung şi puţin lăţit în partea anterioară. Furca este scurtă, lăţită în partea posterioară. Antenulele foarte lungi, tree mult de perii furcali. Piciorul V cu spinul senzorial al primului segment bazal foarte puternic. Ultimul articol al exopoditului este drept, lung şi îngust. Endopoditul biarticulat lung, înarmat cu о coroana de peri fini şi doi spini scurţi. Femela formează un sac oviger. Masculul se deosebeşte de femelă printr-un cefalotorace mai subţiat posterior. Abdomenul ci ...more >>

    Подотряд Каланиды — Calanoida Это исключительно планктонные, преимущественно морские животные. В настоящее время подотряд насчитыает около 1200 морских видов, принадлежащих к 150 родам и 30 семействам. В Азовском и Черном морях, их лиманах и эстуариях рек живут только 17 видов из девяти семейств. В водоемах Молдавии установлено 13 видов, принадлежащих к пяти семействам и шести родам. Наибольшее разнообразие каланид выявлено в Кучурганском лимане — восемь видов. В прудах, вод ...more >>