• Posts Tagged ‘Leptodora’

    ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach. W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm. Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i ...more >>

    Отряд Листоногие ракообразные – Phyllopoda По общему уровню организации этот отряд отличается от жаброногов слитной головой и присутствием головогрудного щита. У некоторых представителей карапакс имеет вид плоской двускатной крыши или двустворчатой раковины, закрывающей все или почти все тело. Грудь состоит из многочисленных сегментов, несущих двуветвистые листовидные ножки, служащие одновременно для плавания, переноса пищи ко рту и дыхания. Сложные глаза лишен ...more >>

    Питание судака в Дубоссарском и малых водохранилищах Молдавии Вопросам питания судака в различных водоемах посвящено большое количество работ. Однако зависимость характера его питания от различных экологических условий раскрыта далеко не полно. В частности, о питании судака в водоемах Молдавии, отличающихся своеобразными физико-химическими и гидробиологическими особенностями, имеются лишь отрывочные сведения (Ярошенко и др., 1960; Карлов, 1962, Томнатик и др., 1964). М ...more >>