• Posts Tagged ‘Mysidacea’

    ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach. W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm. Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i ...more >>