• Posts Tagged ‘Phyllopoda’

  Leptodora kindti (Focke, 1884) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Corpul alungit, cilindric, transparent, incolor. Capul lung, delimitat de trunchi, posterior mai îngroşat. Pe partea anterioară este situat ochiul. Antenula mică, cu 9 bastonaşe senzitive. Antena lungă, puternică, cu 2 ramuri articulate, fiecare dintre acestea purtând câte 26-36 de peri înotători penaţi. Trunchiul din 5 segmente. Primul, mai gros, poartă 6 perechi de picioare şi sacul incubator. Următoarele 3 segmente conţin ovarele, ultimul, lung, se termină cu 2 gheare furcate, între care se deschide orificiul anal. Masculul se deosebeşte de femelă prin corpul său mai scurt, cu antenula foarte lungă, uşor curbată, prevăzută cu 70 de microbas-tonaşe senzitive. Răspândirea. În Republica Moldova populează flv. Nistru ...more >>

  Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Corpul este rotunjit, capul mare, neseparat de carapace. Fruntea bombată, ochiul mare, rostrul lung şi ascuţit. Marginea dorsală a valvei rotunjită, unghiul postventral cu mucron alungit. Antenula prelungită cu о trompă, curbată cu 7-14 pseudocrescături. Antenele scurte. Postabdomenul aproape dreptunghiular, cu orificiu anal la extremitate. Gheara curbată cu pieptene bazal, format din 6-12 spini subţiri şi lungi, descrescând proximal. Efipiu cu un ou. Carapacea slab reticulată. Masculul se deosebeşte de femelă prin corp mai scurt cu reticulaţie poligonală. Antenula lungă, slab curbată cu 12 pseudocrescături. Postabdomenul distal îngustat cu marginea dorsală adânc scobită în regiunea mediană. Scobitura anală ...more >>

  Daphnia magna (Straus, 1820) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Forma corpului oval-rotunjită, îngustată posterior. Spina este mică. Marginile carapacei cu spini. Rostru cu spinuli fini la vârf. Antenula proeminează sub rostru. Antena lungă, de regulă nu ajunge până la marginea posterioară a corpului. Postabdomenul este ingustat distal, divizat dorsal în două părţi inegale. Partea proximală mare cu 9-12 spini anali, cea distală, mai mică, cu 6-8 spini. Ghearele mari, fiecare cu 2 piepteni bazali, eel proximal cu 9-15 spini denticuliformi, cel distal cu 15-20. Masculul considerabil mai mic, cu marginea dorsală a carapacei uşor convexă. Antenula mare, poartă apical 9 bastonaşe scurte, cu flagel penat în partea distală. Endopoditul primei perechi de picioare are cârlig copulator şi flage ...more >>

  Triops cancriformis (Schäffer, 1766) Clasa Crustacea Crustacee Ordinul Phyllopoda Filopode Aspectul exterior. Dorsal, corpul este acoperit cu un scut chitinos. La capătul anterior sunt dispuşi doi ochi compuşi şi între ei un ochi nauplian. Antenele mici, mandibulele mari, cu mulţi dinţi. Între mandibule, gura cu două perechi de maxile mici în forma de plăci. Spre capătul din urmă carapacea se îngustează, la marginea sa posterioară având о scobitură adâncă, de sub care se distinge abdomenul în formă de supliment cilindric segmentat, care se termină cu doi peri lungi caudali, articulaţi. Corpul galben-cafeniu cu nuanţă verzuie, format din mai multe segmente. Cele toracice şi primele segmente ale abdomenului poartă câte о pereche de membre cu funcţie de locomoţie, respiraţie şi de aducţie a hranei spre gură. Urmă ...more >>

  Отряд Листоногие ракообразные – Phyllopoda По общему уровню организации этот отряд отличается от жаброногов слитной головой и присутствием головогрудного щита. У некоторых представителей карапакс имеет вид плоской двускатной крыши или двустворчатой раковины, закрывающей все или почти все тело. Грудь состоит из многочисленных сегментов, несущих двуветвистые листовидные ножки, служащие одновременно для плавания, переноса пищи ко рту и дыхания. Сложные глаза лишен ...more >>

  Жаброногие ракообразные — Branchiopoda Жаброногие ракообразные считаются самыми низкоорганизованными представителями класса ракообразных. Черты примитивной организации сказываются в числе сходных друг с другом сегментов, которых у некоторых видов бывает до несколько десятков, а также в строении нервной системы (тип веревочной лестницы). Голова не срастается с грудными сегментами и несет фасеточные глаза и науплиальный глаз. Грудные ножки листовидные. Они слабо хит ...more >>