• Posts Tagged ‘saletra amonowej’

    HYDROCHEMICZNE I HYDHOBIOLOGICZNE P0DSTAWI UZYZNIANIA STAWOW RYBNYСH Materiały do niniejszego opracowania zbierano w latach 1961 i 1964-1965 w stawach jednego z gospodarstw rybackich w Mołdawii. Uzyskane dane pozwoliły: 1/ określić optymalne dawki nawozów mineralnych i organicznych, zapewniające intensywny rozwój fitoplanktonu; 2/ wyjaśnić wplyw navozenia na gazowy i biogenny reżim stawów. Część badanych stawow nawozono mieszaniną saletry amonowej z superfosfatem, w ilosciach pozwalających uzyskać ok. 1,5 mg azotu i 0,2 mg fosforu w 1 1 wody. Normy te, przy których liczebność fitoplanktonu wahała się od 12,4 do 78,1 mln коmóгек w 1 1 wody, a biomasa od 7 do 17,4 g/m³ moga być stosowane w innych strefach geograficznych. Wprowadzanie do zbiornika większych ilości nawozów mineralnych odbijało się niekorzystnie ...more >>